سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران در زمینه جمع آوری اطلاعات. ممکن است این صفحه به روز شود، بنابراین قبل از تهیه هر اپ یا بازی مجددا به این صفحه مراجعه نمایید.

وب سایت، اپلیکیشن ها و بازی ها به هیچ وجه اطلاعات شما را جمع آوری و یا منتشر نمی کنند.

اپلیکیشن های هیبریدی اطلاعاتی از شما را جمع آوری نمی کنند. آنچه که در آن ها به عنوان سیاست حفظ حریم خصوصی مشاهده می کنید مربوط به نرم افزار XDK است.

بازی های نیتیو-هیبرید اطلاعاتی از شما را جمع آوری نمی کنند. آنچه که در آن ها به عنوان سیاست حفظ حریم خصوصی مشاهده می کنید مربوط به نرم افزارهای Android Studio و Xcode است.

اپلیکیشن ها و بازی های نیتیو اطلاعاتی از شما را جمع آوری نمی کنند. آنچه که در آن ها به عنوان سیاست حفظ حریم خصوصی مشاهده می کنید مربوط به نرم افزارهای Android Studio و Xcode است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: support@giliapps.com